Cech Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu

Na czym polega nauka zawodu?

Nauka zawodu obejmuje: