Jesteś tutaj: Start / O cechu / Z kart historii

Z kart historii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rzemiosło dolnośląskie kształtowało się przez wieki, zajmując dominującą pozycję w życiu gospodarczym. Najwyższy poziom wytwórczości osiągnęło w XIV i XV wieku.  W okresie międzywojennym na Dolnym Śląsku było około 65 tysięcy warsztatów rzemieślniczych. W czasie drugiej wojny światowej ilość ta zmniejszyła się do 30 tysięcy na skutek kumulacji wielu zakładów. Z tej liczby w wyniku działań wojennych połowa warsztatów uległa całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe wymagały remontu przed ich uruchomieniem.

W powojennej historii rzemiosła na Dolnym Śląsku można wyodrębnić kilka okresów odpowiadających etapom rozwoju rzemiosła w naszym kraju.

Pierwszy okres stanowią lata 1945-1948. Wśród ludności polskiej przybyłej w 1945r. na wyzwolone tereny Dolnego Śląska było wielu rzemieślników, którzy po osiedleniu się przystąpili do obejmowania warsztatów i tworzenia pierwszych cechów. Kiedy na terenach Ziemi Zgorzeleckiej znalazło się kilkunastu rzemieślników, odczuli potrzebę powołania własnej organizacji, czyli cechu.