Kto może zostać uczniem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cech Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu prowadzi szkolenie uczniów w zawodach:

 • fryzjer,
 • stolarz,
 • tapicer.
 • mechanik samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • piekarz
 • kucharz
 • elektryk
 • szklarz
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • monter-elektronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawaniem

Kandydat do nauki zawodu musi spełnić następujące warunki:

 • Ukończone gimnazjum.
 • Nauka zawodu dotyczy młodocianych- czyli osób, które w dniu rozpoczęcia nauki zawodu mają ukończone 16 lat, ale nie ukończyły 18 lat.
  Uwaga: Kandydat, który do dnia rozpoczęcia nauki nie ukończy 16 lat- musi posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w zawodzie. Nie jest możliwe rozpoczęcie nauki zawodu przez osoby, które skończyły 18 lat!
 • Stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy w zawodzie - potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.