Na czym polega nauka zawodu?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nauka zawodu obejmuje:

  • Naukę praktyczną- w zakładach rzemieślniczych naszego Cechu. W biurze Cechu kandydat zawrze z zakładem rzemieślniczym umowę o pracę w celu nauki zawodu.
  • Naukę teoretyczną - w zasadniczej szkole zawodowej l