Harmonogram działań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. Wizyta w Biurze Cechu - kandydat otrzyma wykaz zakładów rzemieślniczych naszego Cechu , uprawnionych do szkolenia młodocianych oraz niezbędne druki i informacje.
  2. Wyszukanie zakładu rzemieślniczego, który zapewni praktyczna naukę zawodu - Zakład wyda kandydatowi zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu - druki zaświadczeń - do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie internetowej.
  3. Złożenie w Biurze Cechu dokumentów - kandydat przyjęty do szkoły zawodowej składa w Biurze Cechu dokumenty do umowy o naukę zawodu.
  4. Podpisanie umowy - kandydat wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym przychodzi do biura Cechu i podpisuje umowę o pracę w celu nauki zawodu.
  5. Dostarczenie podpisanej umowy - Zawartą umowę kandydat zanosi do pracodawcy do szkoły zawodowej. Niewykonanie powyższych zadań spowoduje skreślenie kandydata z listy uczniów.