Jesteś tutaj: Start / Dla firm / BHP / Ochrona kobiet

Ochrona kobiet

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pracodawca zatrudniają kobietę na stanowisku pracy jest zobowiązany do przestrzegania specjalnych przepisów dotyczących ochrony kobiet.

Zakaz zatrudniania kobiet przy określonych rodzajach prac

Ustawodawca dbając o zdrowie kobiety i jej potomstwa ustalił wykaz prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Zakaz prac wymienionych w wykazie ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że pracodawca nie może zatrudniać pracownicy na stanowiskach objętych w w/w wykazie. Jeśli pracodawca zawarł umowę z pracownicą i jest wymieniona któraś z prac szczególnie niebezpiecznych nie skutkuje to nieważnością umowy, lecz pracodawca jest zmuszony do przeniesienie pracownicy do innej pracy.

 Wykaz dzieli się na dwie grupy :

  • obowiązujący dla wszystkich kobiet
  • obowiązujący dla kobiet w ciąży i karmiących

Konsekwencje:pracodawca naruszający przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, podlega karze grzywny.