Ochrona środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Nie odziedziczyliśmy ziemi po naszych przodkach, pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.”

L. Brown

Odpowiedzialność za stan środowiska spoczywa na wszystkich, którzy z niego korzystają. Dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od rodzaju działalności i wielkości firmy.

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejszą sferą działalności gospodarczej. Coraz więcej też obowiązków nakłada prawo na podmioty gospodarcze.

Podjęliśmy próbę pomocy Państwu i przygotowaliśmy kilka zestawień, które powinny ułatwić dotarcie do interesujących Państwa przepisów prawa środowiskowego oraz wywiązanie się z obowiązków.
Umieściliśmy je na podstronach:

  • akty prawne – jest to wykaz wybranych ustaw i rozporządzeń, które mogą być przydatne w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością,
  • formularze – znajdą tu Państwo formularze przydatne do prowadzenia ewidencji odpadów oraz niektóre formularze, na których należy składać informacje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
  • opłaty – jest tu kilka podstawowych informacji o opłatach za korzystanie ze środowiska i opłacie produktowej oraz wybrane stawki opłat za korzystanie ze środowiska,
  • przydatne kontakty – podajemy adresy i telefony instytucji i organizacji, które mogą pomóc Państwu w rozwiązaniu problemów związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie.

Artykuły

Rejestr - BDO

23 grudnia 2019